Pelgrim hutten charter

Met respect voor andere pelgrims, degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de toevluchtsoorden en voor het goed functioneren daarvan, is het essentieel om bepaalde principes en instructies, vastgelegd in dit charter, te respecteren.

 1. Elke pelgrim naar Saint-Jacques, te voet, op de fiets, te paard of met een lastdier – maar met uitzondering van eventuele voertuigbegeleiding – voorzien van hun legitimatiebewijs afgegeven door een vereniging van Vrienden van Saint-Jacques, Frans of buitenlander, is welkom in dit toevluchtsoord voor haar gemaakt.
 2. Of dit nu gemeentelijk, parochieel of particulier is, dit toevluchtsoord kan alleen functioneren dankzij het vrijwilligerswerk van degenen die er pelgrims verwelkomen en het beheer en onderhoud ervan op zich nemen. Alle pelgrims moeten daarom respect tonen voor mensen en gebouwen en bereid zijn de instructies op te volgen die hun gegeven kunnen worden.
 3. In geval van noodzaak en gedrag dat dit handvest niet respecteert, kan iedere persoon die verantwoordelijk is voor een toevluchtsoord een pelgrim uitzetten.
 4. Als de schuilplaats niet open is, vindt de pelgrim bij aankomst de nodige informatie om de openingstijden te kennen en met wie hij contact moet opnemen.
 5. De pelgrim zal onmiddellijk zijn legitimatiebewijs overhandigen aan de persoon die verantwoordelijk is voor het toevluchtsoord, waarmee officieel zijn status als pelgrim van Santiago wordt bevestigd. Dit legitimatiebewijs zal hem vóór zijn vertrek worden teruggegeven, voorzien van het stempel van het toevluchtsoord, waaruit de datum van zijn bezoek blijkt.
 6. Pelgrims mogen niet langer dan één nacht in een toevluchtsoord verblijven, behalve in geval van ziekte. In de ochtend moet de pelgrim uiterlijk om 8.30 uur vertrekken, nadat hij, indien nodig, de sleutels van de hut heeft ingeleverd.
 7. Bij extreme vermoeidheid of ziekte kan de pelgrim toestemming krijgen om een ​​tweede nacht in de schuilplaats door te brengen. Daarnaast wordt de pelgrim uitgenodigd om een ​​arts te raadplegen en te beslissen of hij zijn pelgrimstocht al dan niet voortzet.
 8. Het runnen van de refuge brengt kosten met zich mee (elektriciteit, water, enz.). De pelgrim wordt daarom uitgenodigd om altijd een bijdrage in deze kosten achter te laten, afhankelijk van wat hem wordt voorgesteld en binnen zijn mogelijkheden.
 9. Als de toevluchtsoord de mogelijkheid biedt tot proviand of ontbijt, betaalt de pelgrim het bedrag dat overeenkomt met wat hij heeft genuttigd, in overeenstemming met de weegschaal die in de toevluchtsoord is uitgehangen.
 10. De pelgrim zal er altijd grote zorg aan besteden om de aangegeven praktische instructies op te volgen, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van de apparaten (boiler, fornuis, wasmachine, enz.) die hem ter beschikking worden gesteld.
 11. In elke schuilplaats wordt een passageboek bijgehouden waarin de namen, adressen en data van passage van de pelgrims zijn opgenomen. Op dezelfde manier zal er een gastenboek ter beschikking worden gesteld aan pelgrims.